Trvalé dopravní značení


 • konzultace přímo na místě realizace, včetně návrhu dopravního řešení
 • návrh trvalého DZ včetně projektové dokumentace, pasportizace dopravního značení
 • projednání s příslušnými orgány státní správy (POLICIE ČR, odbory dopravy Krajké úřady, Městské úřady, SUS, ŘSD)
 • dodání a instalace dopravního značení, dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů případně výměna stávajících za nevyhovující nebo poškozené

Přechodné dopravní značení


 • návrh a provedení projektu dopravně inženýrského opatření (DIO) grafická příloha pro povolení
 • projednání a vyřízení schválení s příslušnými orgány státní správy (POLICIE ČR, odbory dopravy Krajské úřady, Městské úřady, obce, SUS, ŘSD) na základě plné moci
 • instalaci přechodného DZ dle schváleného projektu DIO dle Zásad pro přechodné dopravní značení TP 66
 • kontrolu, údržbu dopravního značení včetně servisu na osvětlení po celou dobu realizace stavby
 • demontáž přechodného DZ po skončení realizace stavby

Vodorovné dopravní značení


 • obnova stávajícího vodorovného DZ
 • provedení nového vodorovného DZ
 • odstranění stávajícího vodorovného DZ(vyfrézováním)
 • provedení barvou hladkou jednosložkovou, plastem dvousložkovým hladkým nebo plastem dvousložkovým strukturálním

Přehled dopravních značek

 

Provedení dopravního značení je podřízeno vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Provedení dopravních značek, jejich umístění, platnost a ostatní aktuální informace najdete kdekoli na webu, nebo nás kontaktujte.